C̼һ̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ị̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ʏ̼ ̼Һ̼ô̼п̼4

̼K̼h̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼.̼
̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼B̼r̼a̼z̼i̼l̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ẻ̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼

Đà Nẵng: Bắt đối tượng kéo chị gái lẫn người tình buôn ma túy

̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼ ̼U̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

̼P̼h̼ẫ̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼u̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Tâm sự đắng đót của người cha có con gái buôn ma túy khi mới 16 tuổi

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼ ̼L̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼u̼i̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼

Xét xử vợ chồng dùng trẻ em để buôn bán ma túy

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *